ArcGIS Services Directory

Layers:


Layer: Ortofoto 2012 (ID: 0)


Display Field: Name

Type: Raster Catalog Layer

Geometry Type: esriGeometryPolygon

Description: Ortofoto 2012 Správa KRNAP Pořízení datové sady bylo spolufinancováno z OPPS ČR-PR 2007-2013 v rámci projektu Krkonoše v INSPIRE - společný GIS v ochraně přírody, reg. číslo projektu: CZ.3.22/1.2.00/09.01541

Definition Expression:

Copyright Text: Správa KRNAP

Min. Scale: 0

Max. Scale: 0

Default Visibility: True

Extent:
Has Attachments: False

HTML Popup Type: esriServerHTMLPopupTypeAsHTMLText

Drawing Info:
Fields: Type ID Field: N/A

Supported Interfaces:   REST